jamb

 1. kemi
 2. Samguine
 3. Jules
 4. kemi
 5. Jules
 6. kemi
 7. kemi
 8. Lequte
 9. kemi
 10. Jules
 11. kemi
 12. kemi
 13. kemi
 14. Lequte
 15. kemi
 16. kemi
 17. kemi
 18. Lequte
 19. Jules
 20. Lequte